ประกาศวันที่ 28 มี.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 1312

ข่าวสาร : สุดปลื้ม!! มาเลย์เปิดศูนย์ดูแลสวัสดิการมุอัลลัฟ

 มาเลย์เปิดศูนย์ดูแลสวัสดิการมุอัลลัฟ (ผู้หันมารับอิสลาม)

ดาโต๊ะ สรี ญามิล แคร์ บาฮารอม รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบด้านกิจการศาสนาอิสลาม ได้อ่านสารของ ดาโต๊ะ สรี ดร.อะหมัด ซาฮีด ฮามีดี รองนายกรัฐมนตรีมาเลย์ ในพิธีเปิดอาคารสถานที่สำหรับมุสลิมใหม่ได้มาใช้ประโยชน์

สุดปลื้ม!! มาเลย์เปิดศูนย์ดูแลสวัสดิการมุอัลลัฟ

รองนายกรัฐมนตรี อะหมัด ซาฮีด ยังเรียกร้องให้ผู้ที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ใช้ประโยชน์ในสถานที่ที่สร้างขึ้นที่ ดารุ้ล ฮิดายะฮ์ และเข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่ทางสถานที่จัดขึ้น ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับอิสลามให้มากขึ้น 

สุดปลื้ม!! มาเลย์เปิดศูนย์ดูแลสวัสดิการมุอัลลัฟ

อาคารที่เปิดใหม่นี้ ยังใช้เป็นที่พำนักชั่วคราวสำหรับผู้เข้ารับอิสลามใหม่ที่มีปัญหาในเรื่องที่พักอาศัย เพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระแก่พวกเขาด้วย รวมทั้งยังมีการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง 

ญามีล แคร์ ยังกล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้เปิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับอิสลามที่ถูกครอบครัวเดิมปฏิเสธ ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจจะเป็นเพียงในช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากทางครอบครัวยังทำใจไม่ได้ โดยทางศูนย์จะมีการให้การศึกษาด้านทางนำอิสลาม และสร้างแรงจูงใจให้แก่มุสลิมใหม่เหล่านี้ด้วย

มีรายงานก่อนหน้านี้ว่า ทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 19.8 ล้านริงกิต สำหรับการสร้างศูนย์ดารุ้ล ฮิดายะฮ์ แห่งนี้ ซึ่งนอกจากจะมีห้องเรียนศาสนาแล้ว ยังมีหอพัก และห้องสำหรับครอบครัว ที่เพียงพอสำหรับประมาณ 300 คน

สุดปลื้ม!! มาเลย์เปิดศูนย์ดูแลสวัสดิการมุอัลลัฟ


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย