ประกาศวันที่ 28 ต.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 1463

เรื่องเด่น : กองทุนซะกาตและสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกอัลฆอรีมีน(ปลดหนี้)

 กองทุนซะกาตและสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกอัลฆอรีมีน(ปลดหนี้)

นายฮาซัน หะยีมะเย็ง ประธานสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด  พร้อมด้วย  รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายชารีอะห์  ผู้จัดการสาขาตัหยงมัส และ เจ้าหน้าที่  

ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลืออัลฆอรีมีน (ปลดหนี้)    นางคอสีป๊ะ  มะเซ็ง  สมาชิกสาขาตันหยงมัส จำนวน 20272 บาท

เคียงคู่ชุมชน ด้วยเศรษฐกิจอิสลาม


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย