ประกาศวันที่ 24 ก.พ. 2559 ผู้เข้าชม : 9211

เรื่องเด่น : สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด โซนนราธิวา นำผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ศึกษาดูงานที่ KOPERASI PESERTA-PESERTA FELCRA GUGUSAN BUKIT TANDAK KELATAN BERHAD. ณ ประเทศมาเลเซีย

.

 


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย