ประกาศวันที่ 1 มิ.ย. 2559 ผู้เข้าชม : 8469

เรื่องเด่น : คุณหวันอับดุลรอณี เหละดุหวี ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ฯ มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาการปรับโครงสร้างหนี้ในอิสลาม ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยธนาคารชาติมาเลยเซีย ณ โรงแรม Sama Sama KLIA ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559

คุณหวันอับดุลรอณี  เหละดุหวี ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ฯ มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาการปรับโครงสร้างหนี้ในอิสลาม ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยธนาคารชาติมาเลยเซีย ณ โรงแรม Sama Sama KLIA ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย