Home

ตารางแสดง อัตราการปันผลกำไร
บัญชีเงินฝากมูฎอรอบะห์ ปี 2565

จำนวนเงิน/บาทประเภท 3 เดือน/บาทประเภท 6 เดือน/บาทประเภท 9 เดือน/บาทประเภท 12 เดือน/บาท
10,000.0025.8038.4046.8051.60
100,000.00258.00384.00468.00516.00
1,000,000.002,580.003,840.004,680.005,160.00
5,000,000.0012,900.0019,200.0023,400.0025,800.00
10,000,000.0025,800.0038,400.0046,800.0051,600.00
จำนวนเงิน/บาทประเภท 3 เดือน/บาทประเภท 6 เดือน/บาทประเภท 9 เดือน/บาทประเภท 12 เดือน/บาท
10,000.0029.4044.4054.0058.80
100,000.00294.00444.00540.00588.00
1,000,000.002,940.004,440.005,400.005,880.00
5,000,000.0014,700.0022,200.0027,000.0029,400.00
10,000,000.0029,400.0044,400.0054,000.0058,800.00
จำนวนเงิน/บาทประเภท 3 เดือน/บาทประเภท 6 เดือน/บาทประเภท 9 เดือน/บาทประเภท 12 เดือน/บาท
10,000.0026.3039.4048.2052.60
100,000.00263.00394.00482.00526.00
1,000,000.002,630.003,940.004,820.005,260.00
5,000,000.0013,150.0019,700.0024,100.0026,300.00
10,000,000.0026,300.0039,400.0048,200.0052,600.00
จำนวนเงิน/บาทประเภท 3 เดือน/บาทประเภท 6 เดือน/บาทประเภท 9 เดือน/บาทประเภท 12 เดือน/บาท
10,000.0031.2046.8057.6063.00
100,000.00312.00468.00576.00630.00
1,000,000.003,120.004,680.005,760.006,300.00
5,000,000.0015,600.0023,400.0028,800.0031,500.00
10,000,000.0031,200.0046,800.0057,600.0063,000.00

ข่าวสารและกิจกรรม

แอปพลิเคชั่น IBNU AFFAN MOVE

บริการสหกรณ์บนมือถือจากสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ที่ช่วยให้คุณทำธุรกรรมทางการเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด ไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องเดินทาง จัดการทุกธุรกรรมของคุณในแอปเดียว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสหกรณ์