หน้าแรก

ตารางแสดง อัตราการปันผลกำไร
บัญชีเงินฝากมูฎอรอบะห์ ปี 2565 และ ปี 2566

จำนวนเงิน/บาท ประเภท 3 เดือน/บาท ประเภท 6 เดือน/บาท ประเภท 9 เดือน/บาท ประเภท 12 เดือน/บาท
10,000.00 34.00 51.10 62.40 68.10
100,000.00 340.00 511.00 624.00 681.00
1,000,000.00 3,400.00 5,110.00 6,240.00 6,810.00
5,000,000.00 17,000.00 25,500.00 31,200.00 34,050.00
10,000,000.00 34,000.00 51,100.00 62,400.00 68,100.00
จำนวนเงิน/บาท ประเภท 3 เดือน/บาท ประเภท 6 เดือน/บาท ประเภท 9 เดือน/บาท ประเภท 12 เดือน/บาท
10,000.00 29.20 43.80 53.50 58.40
100,000.00 292.00 438.00 535.00 584.00
1,000,000.00 2,920.00 4,380.00 5,350.00 5,840.00
5,000,000.00 14,600.00 21,900.00 26,750.00 29,200.00
10,000,000.00 29,200.00 43,800.00 53,500.00 58,400.00
จำนวนเงิน/บาท ประเภท 3 เดือน/บาท ประเภท 6 เดือน/บาท ประเภท 9 เดือน/บาท ประเภท 12 เดือน/บาท
10,000.00 20.20 30.30 37.00 40.40
100,000.00 202.00 303.00 370.00 404.00
1,000,000.00 2,020.00 3,030.00 3,700.00 4,040.00
5,000,000.00 10,100.00 15,150.00 18,500.00 20,200.00
10,000,000.00 20,200.00 30,300.00 37,000.00 37,000.00
จำนวนเงิน/บาท ประเภท 3 เดือน/บาท ประเภท 6 เดือน/บาท ประเภท 9 เดือน/บาท ประเภท 12 เดือน/บาท
10,000.00 27.70 41.50 50.70 55.30
100,000.00 277.00 415.50 507.00 553.00
1,000,000.00 2,770.00 4,150.00 5,070.00 5,530.00
5,000,000.00 13,850.00 20,750.00 25,350.00 27,650.00
10,000,000.00 27,700.00 41,500.00 50,700.00 55,300.00

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ทางทีมงานกองทุนซะกาตและสวัสดิการ ทีมงานสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด สาขายะลา พร้อมองค์กรเครือข่าย ได้ลงพื้นที่มอบซะกาต อัล-ฆอรีมีน เพื่อชำระหนี้ให้กับนายมะรอพี แมเราะ ที่มีอาการป่วยและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ณ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ผู้รับซะกาตรู้สึกซึ้งใจและฝากขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์อิสลาม

อิบนูอัฟฟาน จำกัด รวมถึงผู้ร่วมจ่ายซะกาตทุกท่าน ที่ทำให้มีซะกาตในวันนี้

แอปพลิเคชั่น IBNU AFFAN MOVE

บริการสหกรณ์บนมือถือจากสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ที่ช่วยให้คุณทำธุรกรรมทางการเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด ไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องเดินทาง จัดการทุกธุรกรรมของคุณในแอปเดียว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสหกรณ์