อัรเราะห์นู

อัตราค่าบริการ

1. อัตราค่าบริการจัดเก็บรักษา 45 สตางค์ / กรัม / วัน  (13.5 บาท/กรัม/เดือน) หรือ ( 205 บาท / เดือน )

2. ให้วงเงินสูงสุด 85% ของราคาประเมิน ที่อ้างอิงจากเปอเซนต์ทองที่สแกนจากเครื่องสแกน

3. วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

4. ระยะเวลาสัญญาจำนำทอง 3 เดือน ต่อสัญญาได้เพิ่มอีก 3 เดือน