เงินฝากวาดีอะฮ์

2. บัญชี เงินฝากประเภทวาดีอะฮ์

เงินฝากประเภทวาดีอะฮ์

 เพื่อการออมทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ และสามารถใช้บริการ โอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ

จุดเด่น

 • ไม่มีดอกเบี้ย
 • ไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลาในการฝาก-ถอน และถอนเงินฝากได้ทุกเวลา
 • ไม่มีเงินค่ารักษาบัญชี
 • สะดวกสบาย ฝาก-ถอนได้ทุกสาขา
 • สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกัน
 • ผลกำไรจากบัญชีมูฏอรอบะฮ์และกองทุนฮัจญ์จะแสดงในบัญชีวาดีอะฮฺ

การเปิดบัญชี

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

รายละเอียด เพิ่มเติม

 • สหกรณ์ฯจะนำเงินฝากวาดีอะฮฺไปลงทุนหาผลประโยชน์ โดยชอบธรรมและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบผลการลงทุนเพียงฝ่ายเดียวทั้งหมด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

* กรณีบุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

* กรณีเปิดให้บุตร

 • สูติบัตรบุตรที่จะเปิดบัญชี