เพื่อการศึกษา

เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน

สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด

เพื่อจ่ายค่าเทอม เป็นต้น

สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด