กิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน สาขายะหา ได้มอบชุดอาหารละศีลอด จำนวน 100 ชุด แก่ผู้เฝ้าไข้,คนไข้ และบุคลากรของโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้มอบซะกาตฟากิร มิสกีน และเด็กกำพร้า ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ทางทีมงานกองทุนซะกาตและสวัสดิการ ทีมงานสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด สาขาโคกโพธิ์ พร้อมองค์กรเครือข่าย ได้ลงพื้นที่มอบซะกาต อัล-ฆอรีมีน เพื่อชำระหนี้ให้กับนายหีม มะโร๊ะ ที่มีอายุมากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ณ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ผู้รับซะกาตรู้สึกซึ้งใจและฝากขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด รวมถึงผู้ร่วมจ่ายซะกาตทุกท่าน ที่ทำให้มีซะกาตในวันนี้
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ทางทีมงานกองทุนซะกาตและสวัสดิการ ทีมงานสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด พร้อมองค์กรเครือข่าย ได้ลงพื้นที่มอบซะกาตเพื่อประกอบอาชีพให้ครอบครัวคุณสุดารัตน์ โกมลสิงห์ ณ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบังนังสตาม จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นการมอบซะกาตในการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพและครอบครัวต่อไป
O ทั้งนี้ผู้รับซะกาตรู้สึกซึ้งใจและฝากขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด รวมถึงผู้ร่วมจ่ายซะกาตทุกท่าน ที่ทำให้มีซะกาตในวันนี้

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566
นาย อารีเฟ็น อาลี ผู้จัดการสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด สาขายะหา มอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัว นายมาซิสุเด็ง ลาเต๊ะ สมาชิกสาขายะหา ซึ่งได้รับเงินสงเคราะห์

– สมาคมฯอัฟฟาน (สตสอ.) จำนวน 25,000 บาท
ทางสมาคมฯขอแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 

    สนใจสมัครสมาชิกสมาคมฯหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อสาขาใกล้บ้านท่าน

สำนักงานสมาคมฯ 061 2189 191

“พบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ สาขาสุไหงโก-ลก”
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 นายรอสลาม นิหลง ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสมาชิกสัมพันธ์ และนายมูหามะยูรี ยะปา ผู้จัดการสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด สาขาสุไหงโก-ลก ได้จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยในกิจกรรมครั้งนี้ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แนะนำการให้บริการด้านการเงิน การให้บริการสินเชื่อจำนำทองฮาลาล และการให้บริการประกอบพิธีฮัจญ์ ให้กับสมาชิกรวมถึงผู้ที่สนใจเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก