สาขาสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 6 ถนนยะรัง ซอย 8 ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 (อาคารสหกรณ์ ฯ ชั้น 2 – 3)
0-7333-7646 (หมายเลขภายใน 16-34)
0-7333-4764

สาขาปัตตานี

เลขที่ 6 ถนนยะรัง ซอย 8 ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 (อาคารสหกรณ์ ฯ ชั้น 1)
0-7333-2070 หรือ 0833981100
0-7333-4764

สาขาสายบุรี

67/4 ถนนกะลาพอ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
0849688822 หรือ 0849688800
0-7341-2188

สาขานราธิวาส

63/6 ถ. กำปงปายง ตำบล บางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
0-7351-4418 หรือ 0887920448
0-7351-4418

สาขายะลา

28-30 ถนนภูมาชีพ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
0819636361 หรือ 0898763613
0-7324-0231

สาขารือเสาะ

168/2 หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
0-7357-2502 หรือ 0654383356
0-7357-2502

สาขาจะนะ

11 หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
0-7420-7219 หรือ 0918562174
0-7420-7219

สาขาสุไหงโก-ลก

123 ถนนอนุกาชาดอนุสรณ์ 2 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส 96120
0-7361-8991 หรือ 0950369212
0-7361-8991

สาขาโคกโพธิ์

162/19 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
0-7343-1465 หรือ 0622360099
0-7343-1465

สาขาตันหยงมัส

115 ถนนระแงะมรรคา หมู่ที่ 7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130
073-671010 หรือ 0863040212
073-671010

สาขายะหา

92 ถนนสันติราษฎร์ หมู่ที่ – ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
0818965633 หรือ 0898760105
073 – 291170

สาขาเบตง

99 ถนนนาคราชบำรุง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
0-7323-1707 หรือ 0980168037
0-7323-1707

สาขารูสะมิแล

1/177 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี 94000
0935747462 หรือ 0935746301
073-333775

สาขาศรีสาคร

206/6 หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
0613616325 หรือ 0889993776
073-561233

สาขาอาเซี่ยนมอลล์

73 หมู่ 9 ต ตำบล ตะลุโบะ อ.เมือง ปัตตานี 94000
082-2832643 หรือ 0985869497
098-5869497

จุดบริการบันนังสตา

99 ถนนสุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
098-4869728
098-4869728

จุดบริการยะรัง

1/8 หมู่ 3 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 941ุ60
093-3194138
073-332070

จุดบริการเทพา

ต.เทพา อ.เทพา สงขลา 93000
074-207219 หรือ 0918562174
074-207219