เพื่ออุปโภค/บริโภค

เพื่อซื้ออุปกรณ์ของใช้ภายในบ้าน

สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด

เพื่อซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์

สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด

เพื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด