ค่าธรรมเนียมสมัคร

  1. ค่าธรรมเนียมสมัคร 50 บาท
  2. ค่าบำรุงรายปี 20 บาท
  3. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 600 บาท (หรือตามประกาศ)