ประกาศวันที่ 24 เม.ย. 2558 ผู้เข้าชม : 1460

บทความทั่วไป : มรดกของผู้ที่สาบสูญ

มรดกของผู้ที่สาบสูญ

มรดกของผู้ที่สาบสูญ

คนสาบสูญ  คือ  ผู้ที่หายไปโดยไม่ทราบข่าวคราว  ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขามีชีวิตอยู่หรือได้ตายไปแล้ว

บทบัญญัติเกี่ยวกับคนสาบสูญ

คนสาบสูญมีสองกรณี   คือ ตาย หรือ ยังมีชีวิต, และทุกกรณีก็มีบัญญัติเฉพาะ เช่น บัญญัติเกี่ยวกับภรรยาของเขา, บัญญัติเกี่ยวกับมรดกคนอื่นให้เขา, บัญญัติเกี่ยวกับมรดกของเขาให้แก่คนอื่นและบัญญัติเกี่ยวกับการรับมรดกของคนอื่นพร้อมกับเขา

และหากไม่สามารถข้อชี้ชัดได้ว่าเขาตายหรือยังมีชีวิตอยู่   เราก็ต้องกำหนดระยะเวลาสำหรับการค้นหาผู้สาบสูญและการกำหนดระยะเวลานี้ให้อยู่ในอิจญ์ติฮาด (คำวินิจฉัย) ของผู้พิพากษา และประกอบกับผลกระทบที่สร้างความเสียหายเนื่องจากการสาบสูญของเขา

ลักษณะต่างๆของคนสาบสูญ

  1. หากผู้สาบสูญอยู่ในฐานะเจ้ามรดก และเวลาแห่งการรอคอยได้ผ่านพ้นไป  โดยยังไม่สามารถทราบได้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือได้ตายไปแล้ว   เราจะตัดสินว่าเขาได้ตายไปแล้ว  และให้แบ่งมรดกที่เป็นของเขาเฉพาะ และส่วนที่ถูกกับเก็บสำรองไว้เพื่อเขา โดยจะแบ่งให้แก่ทายาทที่ยังมีชีวิตในขณะที่ได้มีการตัดสินว่าเขาได้ตายไปแล้ว ส่วนบรรดาญาติที่ตายในช่วงของการรอคอย(ก่อนที่จะมีการตัดสินว่าเขาตายแล้ว)ก็จะไม่มีสิทธิ์รับมรดก
  2. หากผู้สาบสูญอยู่ในฐานะผู้รับมรดก  และไม่มีการเรียกร้องเรื่องมรดก  มรดกก็จะถูกกักเก็บไว้จนกว่าจะทราบสถานะของเขาว่ามีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้ว  หรือหมดเวลาแห่งการรอคอย   และหากบรรดาญาติได้เรียกร้องให้แบ่งมรดก  เราก็ต้องแบ่งให้พวกเขาด้วยส่วนที่น้อยกว่า และกักเก็บไว้ในส่วนที่เหลือจนกว่าจะทราบสถานะของเขา  หากเขามีชีวิตอยู่  ก็แบ่งส่วนของเขาให้เขา  หากเสียชีวิต   ก็แบ่งให้แก่ญาติของเขา

ปัญหานี้จะถูกแบ่งโดยสมมุติว่าผู้สาบสูญมีชีวิต  และแบ่งอีกครั้งโดยสมมุติว่าเขาเสียชีวิต   หากเขามีสิทธิ์ทั้งสองกรณี  เราก็จะแบ่งส่วนน้อยกว่าให้แก่เขา,  หากเขาได้ทั้งสองกรณีเท่ากัน  เราก็แบ่งให้เขาเต็มจำนวน  แต่หากเขาได้สิทธิ์เพียงกรณีเดียวเท่านั้น   เราก็จะไม่แบ่งให้เขาเลย  แต่จะกักเก็บไว้จนกว่าจะทราบสถานะของเขา

 

ที่มา  http://IslamHouse.com/371096


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย