ประกาศวันที่ 10 ก.พ. 2559 ผู้เข้าชม : 7368

เรื่องเด่น : ทีมงานจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ยะหริ่ง เข้ามาศึกษาดูงาน ในมิติการบริหารจัดการในสหกรณ์ โดยมีผู้จัดการใหญ่และรองผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ

ทีมงานจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ยะหริ่ง เข้ามาศึกษาดูงาน ในมิติการบริหารจัดการในสหกรณ์ โดยมีผู้จัดการใหญ่และรองผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย