ประกาศวันที่ 17 ส.ค. 2559 ผู้เข้าชม : 8813

เรื่องเด่น : สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด โดยมีประธาน ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายลงทุน เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บ.ฮิดายะห์คอนโดเทล

สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด โดยมีประธาน ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายลงทุน เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บ.ฮิดายะห์คอนโดเทล


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย