ประกาศวันที่ 6 มี.ค. 2560 ผู้เข้าชม : 6861

เรื่องเด่น : อัลฮัมดูลิลละห์ จากความพยายามและความร่วมมือของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่และสมาชิกของสหกรณ์ อิบนูอัฟฟาน จำกัดที่ผ่านเกณฑ์มาตฐานสหกรณ์ ประจำปี 2559 ในระดับดีเลิศ

อัลฮัมดูลิลละห์ จากความพยายามและความร่วมมือของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่และสมาชิกของสหกรณ์ อิบนูอัฟฟาน จำกัดที่ผ่านเกณฑ์มาตฐานสหกรณ์ ประจำปี 2559 ในระดับดีเลิศ


ไฟล์แนบ : 060317_160153.jpg


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย