ข่าวสาร

ประกาศปิดทำการ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ลานข้างสหกรณ์อัลอิสลามียะฮ์ จำกัด ทางเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด และสมาคมตะอาวุน ได้ร่วมจัดโครงการ รอมฎอนสัมพันธ์สหกรณ์อิสลาม Ticonect Ramadan 1445 ซึ่งในวันนี้ได้จัดพบปะผู้บริหารสหกรณ์อิสลามในพื้นจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 1. สหกรณ์อัลอิสลามียะฮ์ จำกัด 2. สหกรณ์อิสลามฮุสนี จํากัด 3. สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จํากัด 4. สหกรณ์ออมทรัพย์อัลอามานะห์ จํากัด 5. กองทุนโซคอน ผศ.อับดุลรอชีด เจะมะ (เลขาธิการเครือข่ายฯ) และนายหวันอับดุลรอณี แหละดุหวี (รองประธานเครือข่ายฯ)ได้กล่าวถึง รอมฎอนกับการกระตุ้นเศรษฐกิจสังคมมุสลิม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์อิสลาม เพื่อสร้างดุลระหว่างภาคธุรกิจ และ ภาคสังคม พร้อมทั้งพูดคุยถึงการจะจัดวางแผนการดำเนินงานเปิดตลาดการเงินในพื้นที่สู่การพัฒนาสหกรณ์และคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกต่อไป อีกทั้งผู้บริหารสหกรณ์อิสลาม ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสหกรณ์อิสลาม สู่ความเข้มแข็งมั่นคงต่อไป ภาพข่าวโดย : เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด สาขาเบตง นำโดยประธานคณะอนุกรรมการสาขา อนุกรรมการสาขา และรักษาการผู้จัดการสาขาเบตง ได้ร่วมมอบเงินเพื่อกิจการของชมรมมูอัลลัฟ อัล-ฮูดา และ ร่วมละศีลอด ณ โรงแรมไนซ์รีสอร์ท อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด สาขายะหา ได้มอบชุดอาหารละศีลอด จำนวน 100 ชุด แก่ผู้เฝ้าไข้, คนไข้ และบุคลากรของโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้มอบเงินซะกาตแก่ผู้ประสบอัคคีภัย(บ้านไฟไหม้) ที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

พบกับจุดบริการใหม่ สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน อำเภอเทพา จ.สงขลา สำนักงานตั้งอยู่หลังวิทยาลัยชุมชนสงขลา

สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน มอบซะกาตฟากิร มิสกีน และเด็กกำพร้า ประจำปี 2567

ปรับเวลาการให้บริการเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1445

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.