ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี สาขาศรีสาครประกาศ

ประกาศสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด

เลขที่  007/ 2566

เรื่อง รายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี สาขาศรีสาคร

…………………………………………………………………………

              ตามที่สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ในวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ไปแล้วนั้น

              บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว ทางสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี สาขาศรีสาคร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้