ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

ตามที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี สังกัดสาขาศรีสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น

          บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ทางสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนเรียงตามลำดับการสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

ลำดับที่                           ชื่อ-สกุล
01นางสาวนาซอฟะห์ แตซา
02นางสาวมารีนา ราแดง
03นายมูฮาหมัด แวดาแก
04นางสาวบิสมีรา ดอเลาะ
05นางสาวนิฮายาตี สาและอุเซ็ง 
06นายอุษมาน บาเกาะ
07นางสาวฟารีดา ดอเลาะ
08นางสาวนูรมี สาและ
09นางสาวนูซีลา มูดอ

          หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสอบเตรียมเครื่องคิดเลขในการทำข้อสอบ

2. กำหนดการสอบ

วันที่ รายการเวลาหมายเหตุ
วันที่  1-8 กุมภาพันธ์ 2566ประกาศรับสมัคร08.30 น.เป็นต้นไปทางเวปไซต์ facebook
สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จำกัด
วันพฤหัสบดีที่  9 กุมภาพันธ์ 2566ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน08.30 น. เป็นต้นไป
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566สอบข้อเขียน09.00-12.00  น.สำนักงานใหญ่  อ.เมือง จ.ปัตตานี
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์09.00-16.00  น.ทางเวปไซต์ facebook สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จำกัด
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566สอบสัมภาษณ์/ ประกาศผล09.00-12.00 น.สอบสัมภาษณ์ : สำนักงานใหญ่
ประกาศ : ทางเวปไซต์ facebook
สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566อบรม09.00-16.00  น.สำนักงานใหญ่
วันอาทิตย์ที่  19 กุมภาพันธ์ 2566ทดลองปฏิบัติงาน08.30-16.30  น.ณ สำนักงานสาขาที่สังกัด