มอบรางวัลรถมอเตอร์ไซด์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้มอบรางวัลรอมอเตอร์ไซด์แก่นายมะรูดิง สาและ สมาชิกสาขารือเสาะ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโปรโมชั่นฉลองครบรอบ 30 ปี สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน โดยการจับรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาด้วยคูปองประเภทชำระหนี้