มอบรางวัลรถมอเตอร์ไซด์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด

ได้มอบรางวัลรถมอเตอร์ไซด์แก่ นางอาอีซะห์ หะมะ สมาชิกสาขาปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโปรโมชั่น

ฉลองครบรอบ 30 ปี สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน โดยการจับรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ด้วยคูปองประเภทเงินฝากมูฎอรอบะฮ์และเงินฝากกองทุนฮัจญ์