อิบนูอัฟฟานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานใหม่สหกรณ์อิสลามบารอกะฮ์พังงา จำกัด อ.บ่อแสน จ.พังงา

#อิบนูอัฟฟานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานใหม่

สหกรณ์อิสลามบารอกะฮ์พังงา จำกัด อ.บ่อแสน จ.พังงา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ผศ.อับดุลรอชีด เจะมะ รองประธานกรรมการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย และนายหวันอับดุลรอณี เหละดุหวี ผูัจัดการใหญ่ สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานใหม่สหกรณ์อิสลามบารอกะฮ์พังงา จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งสหกรณ์อิสลามแห่งใหม่ที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อการบริการทางการเงินอิสลาม และร่วมธุรกิจกับพี่น้องสมาชิก สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปขออัลลอฮทรงประทานความสำเร็จ ความจำเริญ และความดีงามแก่บุคลากร สมาชิก และพี่น้องผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ฯ ทุกท่าน