อิบนูอัฟฟานเคลื่อนที่ ออกให้บริการงานการกุศล

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 หน่วยบริการอิบนูอัฟฟานเคลื่อนที่ ได้ออกให้บริการนอกสถานที่ในงานการกุศล ศูนย์ตาดีกาดารุลอามาน บ้านไอสะเตีย หมู่ที่ 8 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส