ให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้ให้บริการและอนุมัติสินเชื่อคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการซื้อรถยนต์แก่สมาชิกสหกรณ์ สาขารูสะมีแล อ.เมือง จ.ปัตตานี